شركت مهندسين آدا اعتقاد عميق دارد مشتري راضي بهترين تبليغ است و اين شعار را در عمل پياده نموده است

بخش ساختمان گروه مهندسين آدا با برخورداري از پرسنل و اكيپ هاي مجرب ، هنرمند، و متعهد و نيز مسلح به دانش روز حرفه خود، پروژه هاي بازسازی ساختمان خود را با بالاترين كيفيت و حد اكثر سرعت و مناسب ترين قيمت به انجام مي رساند.

مديران شركت مهندسين آدا معتقدند در امور بازسازي ساختماني طراحي مناسب منطبق بر نيازهاي كارفرما مهمترين ركن در نوسازي و بازسازي ساختمان است لذا اين مجموعه خدماتي جهت طراحي پروژه هاي خود وقت زيادي را صرف كرده تا قبل از اجرا كارفرما بداند در انتهاي كار چه چيزي را تحويل خواهد گرفت و به عبارتي با آگاهي كامل و آرامش خيال هزينه نمايد.

گروه مهندسين ساختمان آدا صرفا انجام خدماتي كه قطعا مورد نياز است را به كارفرما پيشنهاد مي دهد و از خرج تراشي هاي بي مورد و غير ضروري جدا اجتناب مي كند.

كارفرما در مدت اجراي پروژه موكل ماست و سعي مي كنيم در حد امكان وكيل صادق و امين او باشيم و در همه حال صرفه و صلاح ايشان را در نظر گيريم.

گروه مهندسين آدا طبق برنامه عمل مي كند ،و حركت در چهارچوب برنامه تنظيمي قطعا در بالا رفتن كيفيت كار و پايين آمدن هزينه ها بسار كمك كرده و از بسياري از دوباره كاريهاي احتمالي جلوگيري خواهد نمود.

امور اجرايي در بازسازي ساختمان توسط اكيپ هاي گوناگون انجام مي شود اما مدير پروژه بصورت كامل و مرحله به مرحله عملكرد اكيپ ها را نظارت كرده تا به هارموني و هماهنگي كل كار خدشه وارد نشود.

بخش ساختمان شركت مهندسين آدا كليه خدمات ساختماني خود را در قالب انعقاد قرارداد پيمان مديريت يا قراردا حجمي و پيمانكاري به اجرا مي رساند.

در روش پيمان مديريت كارفرما به صورت كامل در جريان امور اجرايي و جزء به جزء هزينه ها قرار داشته و جريان كار براي ايشان كاملا شفاف خواهد بود.شفافيت لازمه امور اجرايست و حق مسلم و بديهي كارفرماست.


برچسب ها : بازسازي ساختماني ،